Guangming Online> Culture

Highlights of Huanglong Music season in Zhangjiajie, China's Hunan

CHINA-HUNAN-MUSIC FESTIVAL (CN)

Photo taken on July 26, 2019 shows the site of Huanglong Music season at a national forest park in Zhangjiajie, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)

[ Editor: Shi Ruoqi ]