Guangming Online> Life

Summer scenery of Nanshan Park in Lhasa

CHINA-TIBET-LHASA-SUMMER SCENERY (CN)

A child has fun at Nanshan Park in Lhasa, capital of southwest China's Tibet Autonomous Region, July 30, 2019. (Xinhua/Zhang Rufeng)

[ Editor: Shi Ruoqi ]