Guangming Online> Picture

Scene of sunset in southeast China's Fuzhou

CHINA-FUZHOU-SUNSET (CN)

Aerial photo taken on July 31, 2019 shows the scene of sunset in Fuzhou, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: Shi Ruoqi ]