Guangming Online> Life

Breathtaking view of Tibet's Ali

CHINA-TIBET-ALI-SCENERY (CN)

Photo taken on July 29, 2019 shows Shiquan river in Ali, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Chogo)

[ Editor: Shi Ruoqi ]