Guangming Online> Picture

Dance drama featuring Guozhuang dance performed in NW China's Gansu

CHINA-GANSU-GANNAN-DANCE PERFORMANCE (CN)

Artists perform during a dance drama featuring Guozhuang dance, or Tibetan bonfire dance, at Gannan Grand Theatre in Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province, July 11, 2019. (Xinhua/Chen Bin)

[ Editor: Zhang Zhou ]