Guangming Online> Pet

Giant panda "Yuanzai" celebrates 6th birthday in China's Taiwan

CHINA-TAIPEI-PANDA-BIRTHDAY(CN)

Giant panda "Yuanzai" enjoys a birthday cake at the Taipei Zoo in Taipei, southeast China's Taiwan, July 6, 2019. Yuanzai, the baby of two giant pandas, Tuantuan and Yuanyuan, celebrated its sixth birthday at the Taipei Zoo on Saturday. (Xinhua/Zhu Xiang)

[ Editor: Zhang Zhou ]