Guangming Online> Sports

Mascots of 19th Asian Games Hangzhou 2022 unveiled

(SP)CHINA-HANGZHOU-ASIAN GAMES-MASCOTS-LAUNCH

This handout image shows Chenchen, one of the mascots of the 19th Asian Games Hangzhou 2022, unveiled by the Hangzhou Asian Games Organising Committee (HAGOC) in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, April 3, 2020. (Xinhua/HAGOC)

[ Editor: ZY ]